Isnin, 28 Disember 2009

Kecantikan Wanita

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 2. Hadis Nombor 1859.

Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Al-Muharibiy dan Ja'far bin 'Aun, dari AlIfriqiy, dari 'Abdullah bin Yazid, dari 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata:

Rasulullah SAW. berkata: "Janganlah kalian mengahwini wanita kerana alasan kecantikannya. Sebab mungkin saja kecantikannya itu akan membinasakan mereka. Janganlah kalian mengahwini mereka kerana alasan hartanya. Sebab mungkin saja harta mereka itu menjadikannya berbuat durhaka. Akan tetapi, kahwinilah mereka itu atas dasar agama. Sungguh seorang wanita budak,cacat- hidungnya, berkulit hitam, tapi beragama "Islam" adalah lebih utama/baik". Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-Ifriqiy, dia adalah 'Abdullah bin Ziyad bin An'um, orang yang daif. Hadis ini diriwayatkan olen Ibnu Hibban dalam shahihnya dengan isnad lain.

Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 2. Hadis Nombor 1859.